Logowanie | Rejestracja
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
KATALOG PRODUKTÓW ONLINE 2019

Sprawdź pełen asortyment Decopatch przeglądając nasz katalog produktów w wersji online.

FILM INSTRUKTAŻOWY-KRZESŁO
Regulamin sklepu

Regulamin i polityka prywatności

I. Regulamin

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.decopatch.pl jest firma ABRO Sp. z o.o. Sp.komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Staniewickiej 7, 03-310 Warszawa. Zamówienia w sklepie Decopatch mogą Państwo składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 16:00 w dni powszednie będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Zamówienia przyjmowane są na stronie www.decopatch.pl za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia . Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany w formularzu.
 3. Kupujący powinien podać aktualny numer telefonu i adres e-mail , pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane i realizowane.
 4. Przyjęcie do realizacji zlecenia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie bankowym w banku PKO BP S.A.:
  23 1020 1026 0000 1502 0108 0076
  ABRO Sp. z o.o. Sp.komandytowa 
  ul. Staniewicka 7, 03-310 Warszawa
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień, których nie da się potwierdzić i wzbudzają zastrzeżenia co do ich autentyczności.
 6. Sklep Decopatch.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyny.
 7. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia lub innego problemu, który wystąpi w związku z realizacją zamówienia, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z sytuacji problemowej.
 8. W przypadku większych zamówień sklep Decopatch.pl zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony w regulaminie (po uprzednim poinformowaniu zleceniodawcy drogą e-mail lub telefonicznie).
 9. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
 10. Do każdego zamówienia dołączony jest paragon z kasy fiskalnej lub faktura VAT (do wyboru przez klienta podczas składania zamówienia).
 11. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 12. Ceny produktów jak i kosztów przesyłek obowiązują na terenie Polski. Wysyłki zagraniczne realizowane będą po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub mailowym. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 2). Na podstawie tej ustawy Klient ma prawo w terminie nie przekraczającym 10 dni od dnia dostarczenia przesyłki zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyn. Dotyczy to towarów, które nie są wykonywane specjalnie na życzenie Klienta, spersonalizowane etc. Zwrócony w ten sposób towar musi zostać odesłany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, musi być kompletny, nieuszkodzony i bez śladów użytkowania. Towar należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć chęć odstąpienia od umowy w formie pisemnej oraz dane konta, na które Sklep powinien zwrócić pieniądze. Zwrotowi nie podlegają koszty transportu przesyłki do Klienta. W ciągu 3 dni roboczych Sklep sprawdza spełnienie wymienionych powyżej warunków i po stwierdzeniu ich spełnienia wysyła Klientowi fakturę korygującą – oryginał i kopię. Klient odsyła podpisaną kopię faktury, a Sklep w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania zwraca pieniądze na konto podane przez Klienta. W przypadku jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: decopatch@abro.com.pl
 13. Towar wysyłamy tylko za przedpłatą za pośrednictwem:
  • Firma spedycyjna - 10 zł (przy płatności przelewem z góry), 
  • przesyłka wielkogabarytowa - cena i termin dostawy wymagają uzgodnienia.

II. Polityka Prywatności

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.decopatch.pl/
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: ABRO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Staniewicka 7, 03-310 Warszawa
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: abro@abro.com.pl
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   • Obsługa zapytań przez formularz
   • Prezentacja oferty lub informacji
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  2. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  3. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. Hosting
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: home.pl SA
 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
   • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • oraz przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 5. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 6. Logi Administratora
  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 7. Istotne techniki marketingowe
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   Urządzenia mobilne: